MENU
×

Privacy Beleid

Persoonsgegevens

SkatePro ApS zamelt je persoonsgegevens in en bewaart deze, wanneer je een aankoop bij ons doet, een account aanmaakt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij registreren je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij registreren je persoonsgegevens met het doel om de bestelling aan je te kunnen leveren. Bij het inzamelen van de persoonsgegevens via onze website, zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met je uitdrukkelijke toestemming. Hierdoor ben je precies op de hoogte van welke gegevens er worden ingezameld en waarom.

Alle klantgegevens worden ingevoerd en overgebracht in gecrypteerde vorm naar SkatePro. Wij bewaren de klantgegevens niet gecrypteerd, maar op computers die beveiligd zijn met toegangscodes. Alle medewerkers in het bedrijf hebben toegang tot de gegevens, die over jou geregistreerd staan. Er worden geen andere persoon gevoelige gegevens geregistreerd. De gegevens worden niet aan derden door gespeeld.

E-mailadres

Je e-mailadres wordt gebruikt om je te kunnen identificeren in onze systeem. Wij gebruiken het adres ook om contact met je te kunnen opnemen over je aankoop.

Logstatistiek

Op SkatePro.nl wordt er informatie verzameld over het aantal bezoekers die we hebben gehad, waar ze vandaan komen, welke pagina’s op de website ze bezoeken, enz. Deze gegevens worden niet ingezameld van de individuele gebruiker. We kunnen niet zien waar je op het internet naartoe surft. Wij zullen geen informatie aan derden doorspelen (Wij gebruiken echter bijv. Google Analytics als analyse-instrument). We verzamelen informatie over welke producten onze gebruikers het liefst willen hebben. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Wij gebruiken je gegevens voor tevens reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e‑mail nieuwsbrieven, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover je ons hiertoe uitdrukkelijk hebt gemachtigd. Afmelding van het ontvangen van deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk. We zullen informatie over je aankoop niet doorverkopen of doorspelen aan een derde partij.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het
gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie
over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS
verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website
dan wordt je IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere
lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze
informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics
door je browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in je browser de daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen je erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze
website te volste kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie
verzamelde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres)
aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt
door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Product-recensies en ingevoerde opmerkingen

In verband met product-recensies of ingevoerde opmerkingen, zal je naam worden gepubliceerd op SkatePro's website. Product-recensies kunnen ook gepubliceerd worden op Google en andere websites behorend tot SkatePro. Je e-mailadres zal nooit worden gepubliceerd.

Gevoelige gegevens bij online betaling

Het invoeren van creditcardgegevens bij het online betalen gebeurt altijd op een gecrypteerde pagina, net zoals de overdracht van data gecrypteerd gebeurt (volgens voorschrift van Credorax). SkatePro heeft op geen enkel moment toegang tot je gevoelige creditcardgegevens.
Lees meer over de veiligheid bij betaling met creditcard bij SkatePro.

Betalen via Klarna

Bij de aankoop met behulp van Klarna factuur worden je persoonlijke gegevens mogelijkerwijs gecontroleerd door middel van een identiteit- en kredietwaardigheidtoets door Klarna. Deze persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Voor meer informatie verwijzen wij door naar Klarna:

Klarna AB, Norra Stationsgatan 61, SE-113 43 Stockholm, www.klarna.nl

Je toestemming

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die SkatePro ApS over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met SkatePro via email@skatepro.nl. SkatePro zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. SkatePro ApS is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zouden we later ons privacy beleid wijzigen, dan zal dit op deze pagina beschreven staan.

Vertel ons wat je denkt

Stuur ons een e-mail.

SkatePro